Валмарк е особено успешна в чужбина

Валмарк е особено успешна в чужбина

Публикуван: 16.01.2009

Прегледи: 13

Това показват резултатите от публикувания консолидиран отчет на фирмата за финансовата година 2007/2008.

През последната финансова година (01.06.2007 – 31.05.2008), консолидираните продажби на групата Валмарк достигнаха 2 684 млн. чешки крони, което представлява ръст от 6% в сравнение с предишната финансова година. Чешката компания майка достигна продажби от 1 366,4 млн. крони, като стойността е близка до тази от предходната финансова година.

Очевидно главен източник за растеж са успешните дейности на представителствата (в Словакия, Румъния, Полша, Унгария, Литва, България, Латвия, Франция) на чуждите пазари и експортните дейности. Попитахме Изпълнителния директор на Валмарк това ли е тенденцията, която ще следват. „Да, тази насока на развитие се потвърди и с откриването на представителство във Франция. Очакваме от нашето най-ново представителство да продължи успешния износ към френския пазар. Френският пазар със сигурност дава възможности за по-нататъшния ни растеж ”

Според данните на реномираните агенции IMS Health и Cegedim, Валмарк има лидерската позиция на пазара на хранителни добавки в Чехия, Словакия, Румъния и България. В Унгария и Полша Валмарк е на втора позиция, а в Литва и Латвия е сред първите пет производителки.

Коментарът на Изпълнителния директор Петър Турон: „Валмарк запазва лидерската си позиция на чешкия пазар на хранителни добавки и с пазарен дял от 13,5 % е значително по-напред от конкурентите си. При все това трябва да призная, че амбициозните ни финансови планове не бяха изпълнени изцяло. Целият ОТС (лекарства отпускани без рецепта), както и пазара на хранителни добавки беше негативно повлиян от реформите в общественото здравеопазване, особено в началото на 2008, които директно повлияха за намаляване дела на потребителите в аптеките. В същото време изпълнението на нашите планове за укрепване позицията ни във фармацията, изиска от нас по-големи човешки и финансови ресурси от очакваните” - и продължава: „Нашата стратегия, фокусирана върху експанзията в чужбина се оказа вярна и представлява най-добрата защита срещу всякакви циклични колебания на отделните национални пазари”

Освен продажби чрез представителствата, Валмарк изнася продуктите си в над двадесет страни в света, не само в Европа, но и в Далечния и Средния изток. Най-значителен през последната година е износът за Естония, Азарбейджан и Казахстан.  Неотдавна Валмарк установи бизнес отношения с Йордан, Сирия, Монголия и Канада.

Износът (включително износ към представителствата) е почти 50% от продажбите на компанията-майка и годишен ръст от 4%. Според консолидирания отчет за финансова година 2007/2008, 65% от всичките продажби са реализирани на чужди пазари. Тези резултати затвърждават позицията на Валмарк на международен играч, който осъществява по-голямата част от продажбите си в чужбина.

 От 2006 г., с придобиването на компанията „Аминостар” (водещ чешки производител на спортни добавки и храни), Валмарк разшири дейността си в атрактивния сегмент на спортните добавки, който се съчетава добре със съществуващото портфолио и има добри изгледи за растеж, както на местния пазар, така и в международен аспект. За изминалата бизнес година Аминостар достигна продажби от 148 млн. чешки крони. Развиваше се добре и компанията Профитнес, която е собственик на Виталенд – верига от специализирани магазини на витамини. Продажбите на Профитнес достигнаха 196 млн чешки крони и сравнено с предходния период това е увеличение от 5%.

В края на финансова година 2007/2008, за групата Валмарк работят 1012 души, което е с 128 повече от година 2006/2007 или увеличение от 14,5%. Персоналът на компанията майка е 425 души в края на 2007/2008 (и 388 души в края на 2006/2007), което е ръст от 9,5%.

Задлъжнялостта на цялата група Валмарк към сумата на баланса (външни финансови източници спрямо собствените активи) достига 49%, където за компанията майка показателят достига стойност от 35,5%

Валмарк е създадена 1990 г. През 2001 е преобразувана от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество с 8 акционери – физически лица от Чехия. Към момента компанията притежава един от най-модерните фармацевтични заводи в Чехия. Валмарк е най-големият производител на хранителни добавки в Централна и Източна Европа. Има представителства в 9 европейски страни, а продуктите й се изнасят в над 20 страни по света.

От 2006 година компанията присъства и на българския пазар. През изминалите години Валмарк спечели доверието и лоялността и на българските  потребители, благодарение на високото качество и прецизен състав на своите продукти. Още с основаването си Валмарк България е абсолютен лидер на пазара с 12% пазарен дял, оставяйки зад себе си основния си конкурент с два пъти по-малък пазарен дял. Всички продукти на Валмарк България са в топ 3 на отделните категории.

Още интересна информация и промоции може да намерите, като посетите страницата със статии на Клуб Здраве Wavita