Инвестицията в производството се отплаща

Инвестицията в производството се отплаща

Публикуван: 26.06.2008

Прегледи: 67

Разширяването на производствените технологии изкачи Валмарк до водещите фармацевтични производители в Република Чехия.

Най-важната инвестиция в производството на Валмарк през последните месеци е в добавянето на течна гранулация и изсушаване на течност до таблетна форма. По този начин Валмарк ще има възможност да се справя с напълно нов технологичен процес, който ще позволи производството на нови продукти, особено лекарствени средства (напр. Septofort, Amilorid and Propafenon).

Тази инвестиция струва 40 млн. чешки крони, вложени изцяло в разширяването на производството на лекарствени средства на водещия производител на хранителни добавки. Изпълнителният директор на Валмарк, г-н Петр Турон казва: „ Разширяването на портфолиото с лекарствени средства е една от стратегическите ни цели . Ще имаме възможност да произвеждаме собствени капсули. До този момент трябваше да ги закупуваме от външни доставчици. От сега нататък ще имаме пълен контрол над качеството на лекарствените средства и хранителните добавки, които също ще бъдат произвеждани с помощта на новото оборудване. Това разширение на производствената технология изкачва Валмарк сред водещите фармацевтични производители в Република Чехия, особено благодарение на своята висока иновативност и капацитет, с които ще имаме възможност да произвеждаме два пъти повече партиди в сравнение с миналото.”

Процедурата по течното гранулиране започна средата на месец февруари 2008 година.  От съдбоносно решение за производството обаче беше одитът от Държавния Институт по лекарствен контрол, който се фокусира върху контрола на готовността да се произвеждат лекарствени средства като се използва новото оборудване. „Положи-телният ефект от този одит направи това възможно за нас от законодателна гледна точка и очакванията ни са след междинния период (не по-късно от есента) да започнем на пълни обороти” -  добави Турон.

Заводът на Валмарк е сертифициран по системата GMP (Добра Производствена Практика), който сертификат е задължителен за производителите на лекарствени средства. Хранителните добавки на Валмарк се произвеждат в същия завод и със същото оборудване както лекарствените средства. Понастоящем в компанията работят 255 служители. Посредством новата технология бяха открити още 10 работни места. Всяка година от завода на Валмарк излизат 800 млн. таблетки и капсули. От тях само около 30% са предназначени за вътрешният пазар, а повече от 70% се изнасят зад граница. Освен в държавите, в които Валмарк има представителства (Словакия, Полша, Унгария, България, Румъния, Украйна, Литва, Латвия и Франция), продуктите на компанията са известни в над 20 страни по света. Неотдавна Валмарк имаше успешни продажби в Северна Америка, по-специално в Канада.  

Компанията Валмарк е основана през 1990 година. През 2001 г. тя се превръща от дружество с ограничена отговорност в акционерно дружество с 8 акционера към този момент. Понастоящем компанията разполага с един от най-модерните фармацевтични заводи в Република Чехия. Валмарк е най-големият производител на хранителни добавки в Централна и Източна Европа, има дъщерни дружества в 9 европейски страни – Словакия, Полша, Унгария, Румъния, Украйна, България, Литва, Латвия, Франция) – а продуктите на Валмарк са представени в повече от 20 държави по света. В компанията работят повече от 1000 души, 430 от които в Република Чехия.

Повече за Валмарк можете да намерите на: www.walmark.bg
За повече информация се свържете с:

Mgr. Kateřina Ondřejková
Press agent
tel.: +420724616501
e-mail: katerina.ondrejkova@walmark.cz

Walmark, a.s.
Oldřichovice 44
739 61 Třinec