Walmark публикува предварителни данни за оборота си за 2005 година

Walmark публикува предварителни данни за оборота си за 2005 година

Публикуван: 27.01.2006

Прегледи: 14

Решението да се концентрира върху фармацевтични продукти се оказа правилно.

Според предварителните резултати акционерното дружество Walmark достигна консолидиран оборот от 2,2 билиона чешки крони за 2005 г. общо за групата от принадлежащите му компании. Това е около 29 %  по-малко в сравнение с 2004 г. Приходите на дъщерната компания Walmark a.s. от продажба на продукти, стоки и обслужване достигна до 1,3 билиона чешки крони за 2005 г. Това е около 34 % по-малко, в сравнение с предишната година. Намаляването на продажбите на акционерното дружество, както и на дъщерната компания Walmark се дължи главно на прекратяване на производството на безалкохолни напитки в края на 2004г. Компанията, която получаваше половината от печалбата си чрез това производство, реши да се концентрира изключително върху продукцията на хранителни добавки и лекарства. Генералният директор Томас Мацура казва: "Приходите през 2005 г. са главно благодарение на фармацевтичния отдел от продажбата на хранителни добавки и лекарства без рецепта. Всъщност те са се повишили с 1/4 през годината. Ние очакваме, че бързият растеж на фармацевтичния отдел ще доведе до пълна компенсация на прекратяване дейността с безалкохолни напитки до края на 2007 г."

Понастоящем компанията работи чрез нейните представителства в 7 европейски страни (Чехия, Словакия, Полша, Румъния, Унгария, Украйна, Литва) и изнася продукцията си в още 18 държави чрез местни дистрибутори. "През последната година ние успяхме да увеличим продажбите на фармацевтичните си продукти във всички интересуващи ни територии. Годишният ръст на продажбите възлиза на 10 % в Чешката Република, 5 % в Словакия, 23 % в Полша, 53 % в Румъния, 180 % в Украйна и в Унгария над 400 %. Представителството в Литва започна да работи на практика през 2005 година, така че не е възможно годишно сравнение. Експортът до другите страни се увеличи с 10 % през годината.", каза Роман Кантор, директор на фармацевтичния отдел.

Международната дейност на Walmark груп също е видима и от факта, че благодарение засилването на активността си, през изтеклата година за първи път реализираните извън страната продажби надвишават тези на родния пазар. Изразено в цифри това представлява 52 % от консолидирания оборот за 2005 г.

Компанията, чиято стратегическа цел е да стане най-големият производител на хранителни добавки в Централна и Източна Европа през 2007 г., в момента е лидер в този пазарен сегмент в Чехия, Словакия, Полша, Румъния и България.  

Въпреки динамичния си растеж, Walmark поддържа своята финансова стабилност и независимост. Чуждестранните ресурси в баланса на компанията са по-малко от 50 %. Добрата финансова стабилност на Walmark беше потвърдена и от CRA Rating Agency (от януари 2006 г. част от световната агенция за определяне на рейтинга Moody’s Investors Service), когато през юни 2005 г. тя повиши дългосрочния международен рейтинг на компанията с 1 степен на ниво Baa. При оценяването се имаше предвид и промяната в характера на дейността на фирмата, а именно фокусиране върху фармацевтичното производство.

"Във Walmark груп в края на 2005 г. работят вече 846 души, от които 416 в търговската централа. Разширяването на завода в Tринец в края на миналата година и изграждането на нов логистичен център в Český Těšín, който ще бъде завършен в края на първото полугодие на тази година, ще отвори около 30 допълнителни работни места в региона", каза генералният директор Томас Мацура.

Тази година Walmark променя своята системата от календарна годишна на отчетна годишна, започвайки от 1 юни и завършвайки на 31 май следващата година. Официалният изискван от закона баланс, както и консолидираният финален баланс ще бъде изготвен от Walmark според състоянието, каквото е на 31 май 2006 г. Периодът на отчетната година отразява по-добре сезонния характер на фармацевтичното производство.

Динамика на растежа в отделните страни
(оборот за януари – декември 2004 / 2005 в млн. чешки крони)

graf_dynamika_rustu.gif


Още интересна информация и промоции може да намерите, като посетите страницата със статии на Клуб Здраве Wavita