Walmark изгражда нов логистичен център

Walmark изгражда нов логистичен център

Публикуван: 10.01.2006

Прегледи: 37

Следвайки тенденцията на разширяване на производствения капацитет в Тринец от миналата есен дойде време да се направят инвестиции в изграждането на нов логистичен център, който ще може да снабдява цяла Европа. Инвестициите са в отговор на дълготрайния успешен растеж на Фармацевтичния отдел; продажбите на този отдел се повишиха с повече от една четвърт през изтеклата година. Новият логистичен център ще бъде разположен на площ повече от 4 декара, на мястото на предишния Отдел по храните в Český Těšín (Tovární ulice).

"Този съвременен склад за готова продукция с капацитет от 7 000 палета и възможност за допълнително модулно разширяване ще бъде оборудван с най-новата в технологично отношение компютърна управленска система. След неговото завършване през това лято ние ще имаме възможност да преструктурираме вътрешния производствен процес и да направим обслужването на потребителите си по-гъвкаво", каза управителят по производството и логистиката на Walmark Мирослав Харатек.

walmark_tesin.jpg

Разширяването на производствения завод в Тринец през миналата година и изграждането на новия логистичен център ще отвори нови работни места за региона. "Сегашният брой от 417 работещи в търговската централа ще се увеличи с около 30 през тази година. При наемането на хора за новите работни места компанията ще предпочете опитни работници, които са работили за компанията преди и които поради сезонност на работата в момента не са заети в компанията. Ние ще търсим също и нови хора между тези, които бяха освободени поради организационни промени във връзка с продажбата през миналата година на Отдела за напитки", допълни генералният директор Томас Мацура.

Дългосрочната цел на инвестиционната програма на Walmark е в сферата на производство и продажба на витамини, хранителни добавки и лекарствени средства, които се отпускат без рецепта. Инвестицията в логистичния център в размер на 80 милиона чешки крони, която включва изграждане, инсталации, оборудване за транспорт на стоки, ще бъде финансирана от собствения капитал на Walmark и чрез банков кредит.

Независимо от големите инвестиции и динамичния си растеж компанията поддържа силна финансова стабилност и независимост. Дялът чуждестранни ресурси, както е показано в баланса на компанията, е под 50 % и компанията получи дългосрочен международен рейтинг с ниво Baa от CRA Rating Agency.

Според генералния директор Томас Мацура: “Стабилният растеж на Walmark, лидер на пазара на хранителни добавки не само в Чехия и Словакия, но и в Румъния, Полша и България, има за стратегическа цел да стане най-големият производител на хранителни добавки в Централна и Източна Европа най-късно през 2007 г. Въпреки че, когато си поставихме тази цел преди пет години, тя изглеждаше много предизвикателно и беше трудно да си я представим, сега  изглежда като не толкова далечна реалност."

Още интересна информация и промоции може да намерите, като посетите страницата със статии на Клуб Здраве Wavita