Месец на здравето с Валмарк

Месец на здравето с Валмарк

Публикуван: 24.11.2016

Прегледи: 252

Зпознайте се с пълните правила на промоцията "Месец на Здравето" Валмарк! 

Месец на здравето с Валмарк - „Купи продукт – вземи подарък“ 

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА НА НАЦИОНАЛНА ПРОМОЦИЯ 

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ПРОМОЦИЯТА 

Промоцията, наричана по-нататък Промоцията,е организирана от “Валмарк България” ЕООД, с ЕИК 175060158, със седалище в град София, п.к. 1111, район „Слатина”, кв. „Гео Милев”, бул. „Шипченски проход” № 9, ет. 5, офис 11

 

ЧАСТ 2. ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА 

 1. Участниците в Промоцията са длъжни да спазват условията и разпоредбите на описаните по-долу правила на Промоцията, наречени Официални правила. Официалните правила се публикуват преди началото на Промоцията на сайта www.walmark.bg за целия период на Промоцията.На телефонен номер 0800 13 599 („Телефона на промоцията”) можете да получите допълнителна информация. Телефонният номер е безплатен за входящи повиквания и разговорът Ви няма да бъде таксуван.2.2. Организаторът на Промоцията си запазва правото да променя или допълва Официалните правила на Промоцията, като промените влизат в сила след публикуването им в официалния сайт на Промоцията.

ЧАСТ 3. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА 

Промоцията се организира и провежда само на територията на Република България. В Промоцията могат да участват само клиенти, закупили продукт на Валмарк на територията на Република България.

ЧАСТ 4. ПРАВО НА УЧАСТИЕ 

 1. В Промоцията имат право да участват всички физически лица, пребиваващи на територията на Република България, навършили 18 години към началната дата на Промоцията, които са изпълнили обявените тук условия
 2. В Промоцията нямат право да участват служители на Валмарк, фармацевти и служители в съответните точки на продажба, разпространяващи в търговската мрежа продукти на Валмарк.

ЧАСТ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА 

 1. Промоцията стартира на 1-ви декември 2016 г. и продължава до изчерпване на количествата, но не по-късно от 31.12.2016 г.

ЧАСТ 6. УСЛОВИЯ НА ПРОМОЦИЯТА 

 1. Промоцията е валидна само при покупка на цяла опаковка от вСИЧКИ продукти на Валмарк НАЛИЧНИ В АПТЕКАТА, НЕЗАВИСИМО ОТ РАЗФАСОВКАТА.
 2. При покупка на ПРОДУКТ НА ВАЛМАРК НА стойност до 10 лева - клиентът има право да получи подарък Магнезии с Б6 /промо мостра от 10 таблетки/;
 3. При покупка на стойност над 10 лева – клиентът има право на избор измежду наличните /неизчерпани към момента на покупката в съответния обект на продажба/ промоционални мострИ от 10 таблетки/  от следните продукти ГИНКОПРИМ, МАГНЕЗИЙ С Б6, ЦЕМАКС, ДЕГАЗИН 2go. Фармацевтът може да препоръча на клиента най-подходящия за него подарък.

ЧАСТ 7. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ПРОМОЦИЯТА 

  1. За участие в Промоцията купете цяла опаковка от някой от продуктите на Валмарк. Пълен списък с продуктите на Валмарк можете да видите на www.club-zdrave.bg.
  2. Ако стойността на покупката Ви е под 10 лева – имате право да получите 1 бр. ПОДАРЪК МАГНЕЗИИ С Б6 /ПРОМО МОСТРА ОТ 10 ТАБЛЕТКИ/.
  3. Ако стойността на покупката Ви е над 10 лева – имате право да получите 1 бр. ЗА ВСЯКА ЗАКУПЕНА ОПАКОВКА по Ваш ИЗБОР ИЗМЕЖДУ НАЛИЧНИТЕ /неизчерпани към момента на покупката в съответния обект на продажба/ ПРОМОЦИОНАЛНИ МОСТРИ ОТ 10 ТАБЛЕТКИ ОТ СЛЕДНИТЕ ПРОДУКТИ: ГИНКОПРИМ, МАГНЕЗИЙ С Б6, ЦЕМАКС, ДЕГАЗИН 2go. ФАРМАЦЕВТЪТ МОЖЕ ДА ПРЕПОРЪЧА НА КЛИЕНТА НАЙ-ПОДХОДЯЩИЯ ЗА НЕГО ПОДАРЪК.
  4. Клиентите имат право да се запознаят с правилата на ПРОМОЦИЯТА и да бъдат консултирани от фармацевт или на специалния телефон на Промоцията. 

ЧАСТ 8. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА НАГРАДИТЕ 

  1. Подаръкът се предоставя на клиентите директно в обектите на продажба към момента на извършване на покупката, която представлява условия за получаване на подаръка.

ЧАСТ 9. ОТГОВОРНОСТ 

       1.Организаторът на Промоцията не отговаря и няма да бъде страна по съдебни дела в случай на изчерпване на количествата промо мостри в съответния обект на продажба.

      2. Организаторът не е задължен да води кореспонденция във връзка с претенции за получаване на подарък.

        2.1. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи ползването на телефонната линия на Промоцията.

ЧАСТ 10. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ. ОТСЪСТВИЕ НА ПАРИЧЕН ЕКВИВАЛЕНТ 

 1. Наградите не могат да бъдат преотстъпвани или заменяни и нямат паричен еквивалент.  

ЧАСТ 11. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

 1. Организаторът на Промоцията няма да събира и обработва лични данни.

ЧАСТ 12. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА 

 1. Организаторът има неотменимо право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с Част 2 на настоящите Официални правила, в случай че констатира злоупотреба, нарушаване на правилата, както и при възникване на форсмажорно обстоятелство или при други обективни причини. В случай на злоупотреба, недобросъвестно поведение или нарушаване на Официалните правила. В случаите на прекратяване на Промоцията Организаторът не дължи компенсация на никое лице.

ЧАСТ 13. СПОРОВЕ 

 1. Спорове между Организатора на Промоцията и участници в същата се решават по взаимна договорка. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

Още интересна информация и промоции може да намерите, като посетите страницата със статии на Клуб Здраве Wavita