Бета-каротинът ефективно защитава срещу слънчево изгаряне: мета-анализ

Бета-каротинът ефективно защитава срещу слънчево изгаряне: мета-анализ

Публикуван: 03.11.2010

Прегледи: 20

Приемът на бета-каротин може да предпази от слънчево изгаряне и при по-продължителен прием се постига по-силна защита, се казва в нов мета-анализ.

Необходим е десет седмичен прием, за да се постигне защитен ефект, съгласно обобщените данни от седем проучвания, цитирани в изданието Фотохимия и Фотобиология.

"Този мета-анализ показва, че приемът на  бета-каротин е ефективен в осигуряване на защита срещу слънчево изгаряне”, пише Волфганг Копке от Университетската болница в Мюнхен и Джийн Крутман от Университета Хайнрих Хайне в Дюселдорф.

"Трябва да се отбележи, че системната фотопротекция с бета-каротин е напълно различна от постигнатата с локално прилаганите средства”, добавят те.

Копке и Крутман изследват литературните данни относно предпазването от слънчево изгаряне чрез суплементиране с бета-каротин. Седем проучвания са тествали ефективността на каротеноидите. 

Мета-анализът открива, че каротеноидите предлагат защита от слънчево изгаряне и най-малко 10 седмици суплементация е необходима, за да се осъществи тази протекция.

Освен това, с всеки допълнителен месец суплементация, нивото на защита се увеличава, добавя Копке и Крутман.

"Това наблюдение подчертава, че системната фотопротекция чрез бета-каротин е различна от тази, постигната от локално прилаганите средства,” казват авторите. "От друга страна, употребата на модерни средства за локална защита срещу слънчево изгаряне има ефект в рамките на няколко минути след нанасяне, а бета-каротиновата фотопротекция се изгражда бавно за няколко седмици прием.”

Каротеноидите не заместват локалните средства за слънчева защита, особено при излагане на силно слънце, но може да допълнят действието на локалното средство. Бета-каротеновият слънчев фактор (SPF) в най-добрият случай е около 4,  казват те.

"Локалното приложение на средствата за слънчева защита и системна фотопротекция с бета-каротин не са конкурентни стратегии, които да се заместват една с друга, а се допълват и могат да се комбинират,” пишат Копке и Крутман.

Източник: Photochemistry and Photobiology
Volume 84, Issue 2, Page 284-288, doi: 10.1111/j.1751-1097.2007.00253.x
"Protection from Sunburn with beta-carotene - A meta-analysis"
Authors: W. Kopcke and J. Krutmann