Мета-анализ показва ползите за сърцето от приема на витамин С

Мета-анализ показва ползите за сърцето от приема на витамин С

Публикуван: 02.12.2010

Прегледи: 365

Дневният прием на витамин С може да понижи нивото на LDL (лош) холестерол  с 5% и следователно понижава рисковите фактори за сърдечносъдовите заболявания, се казва в нов мета-анализ.

Дози от поне 500 мг дневно са необходими за постигане на споменатия ефект, който е съпроводен с 8,8% понижение на триглицеридите, според мета-анализ на 13 рандомизирани клинични проучвания, публикуван в Списание за хиропрактична медицина.

"Въпреки, че промяната в нивата на LDL холестерола и триглицеридите е умерено, може да се изчисли, че промяната на LDL холестерола - 7.9 mg/dL би могло да се преведе като 6,6% понижение на коронарните сърдечни заболявания, а промяната в триглицеридите - 20.1 mg/dL може да се тълкува като 2,4% снижение на риска от коронарно сърдечно заболяване” пише Марк МакРай от Националният Университет по Здравни Науки в Ломбард, Илинойс.

Сърдечните заболявания са причина за почти 50% от смъртните случаи в Европа, а лечението им се оценява на около 169 милиона евро годишно.

„От друга страна при прием на витамин С не се наблюдава повишение на HDL холестероловите нива” според МакРай.

"Този последен резултат е изненадващ, защото множество епидемиологични проучвания показват, че приемът на витамин С е свързан с положителен ефект върху нивото на HDL холестерола” добавя той.

Обобщени данни

МакРай идентифицира 13 проучвания, които обхващат 405 участници (в 14 отделни групи) с високи холестеролови нива (хиперхолестеролемия). Участниците са получавали витамин С най-малко 500 mg дневно за период от време от 3 до 24 седмици. Дизайнът на проучванията е или кръстосано двойно сляпо или плацебо контролирано проучване.

Средната възраст на участниците е 58.9 години и 60% от тях са мъже.

Средният ефект от добавянето на витамин С върху LDL кръвното ниво е понижение с 7.9 mg/dL, докато HDL нивата са се увеличили с 1.1 mg/dL. Последният резултат не е статистически значим, отбелязва МакРай.

"Суплементирането с най-малко 500 mg/дневно витамин С, за минимум 4 седмици може да понижи серумните концентрации на LDL холестерола и триглицеридите” заключава авторът.

Механизъм

Коментирайки възможния механизъм на действие, МакРай отбелязва, че витамин С неутрализира реактивните кислородни радикали (РКР). Това би имало ефект на потискане окислителните промени в молекулата на LDL холестерола.

"Тази защита запазва способността на LDL холестерола да се свързва със съответния LDL рецептор в черния дроб и да се ускори отстраняване му от кръвта чрез LDL холестероловия катаболитен път” отбелязва той.

Друг възможен механизъм е защитен ефект върху LDL рецепторите. Проучвания с животни съобщават, че броят на LDL рецепторите може да намалее до 25% при недостатъчен прием на витамин С.

Ограничения

МакРай представя и възможните ограничения в своето проучване, отбелязвайки че възрастовия интервал на участниците е твърде широк, което може да доведе до неточности в резултатите.

"Средната възраст на участниците варира между 48 и 82 години, а се знае, че концентрацията на витамин С в серума намалява с възрастта. Различията във възрастта и хранителния режим може да са причина и за различия в началните плазмени концентрации на витамин С.”

Други причини за грешка могат да бъдат използваните дози, които варират от 500 до 2000 mg дневно, както и продължителността на проучването, което варира от 4 до 24 седмици.

Въпреки отчетените ограничения, МакРай заключава: „Макар и наблюдаваните промени да са умерени, всяка малка промяна може да има благотворен ефект относно случаите на коронарни сърдечни заболявания, при това на сравнително ниска цена и липса на токсичност при добавянето на витамин С в дози от 500 до 1000 mg дневно.”

Източник: Journal of Chiropractic Medicine

June 2008, Volume 7, Issue 2, Pages 48-58

"Vitamin C supplementation lowers serum low-density lipoprotein cholesterol and triglycerides: a meta-analysis of 13 randomized controlled trials"

Author: M.P. McRae

За още полезна информация от Клуб Здраве посетете страницата ни със статии.