Валмарк е притежател на GMP сертификат

Валмарк е притежател на GMP сертификат

Публикуван: 02.01.2011

Прегледи: 47

GMP сертификатът се издава само на производители, които отговарят на уловията за добра производствена практика.

Какво представлява GMP? 

GMP (Good Manufacturing Practice) добрата производствена практика е стандарт, който гарантира, че продуктите се произвеждат, съхраняват и контролират в постоянно съответствие с най-високите изисквания.   Набляга се на контрол не само на крайния продукт, но и на всички етапи на производството – заявка, път на суровината и високото й качество, системи за качество на доставчика, използване на най-съвременни технологии и високо технологично оборудване, начин на контролиране, хигиена на помещенията, системи за вода и въздух, висока квалификация на персонала, зает в производството и система за пласмент.

 Всички продукти на Валмарк се произвеждат в съответствие със строгите изисквания на GMP стандарта, което гарантира тяхното най-високо качество. 

Върху всяка опаковка може да откриете GMP логото, което гарантира, че при произвоството на продукта са спазени най-високите стандарти към производството на хранителни добавки в целия свят.